Skocz do zawartości

Ranking


Popularna zawartość

Wyświetla najczęściej polubioną zawartość w 21.06.2020 uwzględniając wszystkie działy

 1. 28 polubień
  Czym jest organizacja przestępcza? Na samym początku warto zadać sobie pytanie - czym jest organizacja przestępcza w myśl rozgrywki na naszym serwerze? Jest to nie tylko grupa postaci borykających się z problematyką codziennego życia i ukierunkowanych w celu nielegalnego zarobku pieniędzy; starających się uniknąć prześladowania ze strony organów ścigania; próbujących przeżyć na ulicach Los Santos, przeżywających nieprzespane noce oraz strach przed śmiercią; mających do czynienia na co dzień z wszelkiego rodzaju narkotykami i bronią. Organizacja przestępcza to przede wszystkim grono graczy, którzy wspólnymi siłami tworzą pewne środowisko do gry szczególnie przystosowane do rozgrywki we własnym klimacie (takim, jaki wam odpowiada i takim, który podziela schemat rozgrywki każdego z grupy). Co za tym idzie - organizacja przestępcza to cech budowniczy. Składa się ona z lidera organizacji przestępczej i graczy, którzy wyrażają chęć uczestnictwa w projekcie lidera organizacji. 1. Lider organizacji przestępczej - osoba odpowiedzialna za tworzenie środowiska do gry w ramach własnego projektu fabularnego. Co za tym idzie, odpowiedzialna również za graczy biorących udział w tym projekcie, otwarta na sugestie i zalecenia ekipy oraz osoby z administracji odpowiedzialnej za organizacje przestępcze. Stanowisko lidera organizacji przestępczej powinno być pewnym bodźcem do pracy na dobro serwisu. Organizacja rozgrywki dla własnej grupy oraz dla całego serwisu może być świetnym narzędziem do promocji serwera. Dobry lider organizacji przestępczej powinien umieć rozwiązywać konflikty wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji bez interwencji ekipy serwera. Lider to samozwańczy Gamemaster dla swojej organizacji przestępczej. Jego zadaniem jest utrzymywanie linii fabularnej tworzonej organizacji. W tym celu lider ma prawo wcielać się lub tworzyć postacie powiązane z projektem, których cel to urozmaicenie środowiska gry. Przykładowym zabiegiem stosowanym przez kreatywnego lidera może być stworzenie dodatkowej postaci (epizodycznej) w celu gry ze swoimi graczami w momencie, w którym jego główna postać na skutek odgrywanej fabuły nie może brać udziału w rozgrywce (ciężkie obrażenia postaci, wyjazd postaci w celach biznesowych i inne). Dzięki takiemu zabiegowi lider posiada szerszy obraz na rozgrywkę swoich graczy. a) dobry i kreatywny lider organizacji przestępczej powinien cechować się wysoko rozwiniętą umiejętnością edukowania swoich graczy w zakresie podstawowych wartości, dyscypliny, koleżeństwa, chęci do współpracy i zaangażowania w rozgrywkę. Dyscyplina - cecha najważniejsza, bez której poprawne działanie organizacji przestępczej jest niemożliwe. Dyscyplina to sumienne i rzetelne podchodzenie do rozgrywki przez gracza. Poprawne podejście do gry nie musi wiązać się z codzienną rozgrywką, o ile gracz wie, jak prawidłowo podejść do sesji Role Play oferowaną przez organizację przestępczą. Według mojego rozumowania poprawnie rozwiniętą dyscyplinę gracza charakteryzuje styl gry opierający się na bezproblemowej rozgrywce z każdym graczem uczestniczącym w projekcie i poza nim; tworzeniu nowych wątków, które angażują inne postacie do brania w nich udziału, graniu zgodnie z linią fabularną narzuconą przez lidera i skrupulatnym przestrzeganiu zasad rozgrywki ustalonych przez niego oraz ekipę serwera. Ciekawą sugestią dotyczącą dyscypliny gry, do której warto zachęcać graczy swojej organizacji jest dokumentowanie rozgrywki za pomocą screenshotów. Te proste, chociaż potężne narzędzie ma kilka dużych zalet - przede wszystkim umożliwia liderowi, uczestnikom projektu oraz graczom serwera na wgląd aktualnej sytuacji postaci, a co za tym idzie - całej organizacji; pozwala być na bieżąco z wątkiem IC rozwijanym przez postać i organizację. Koleżeństwo - bez poprawnej, dobrej i miłej atmosfery nikt nie jest w stanie zbudować dobrze prosperującej organizacji przestępczej. Gracze biorący udział w projekcie powinni okazywać szacunek innym osobom i przejawiać zjawiska koleżeńskie, które pomagają w integracji, na skutek której powstaje bardzo ważna cecha - ufność. Zaufanie to najpotężniejsza rzecz, którą możemy dysponować na tym serwerze. Zaufanie rozwiązuje wszystkie możliwe problemy, wynikające na skutek źle rozegranej gry lub źle podjętych decyzji OOC. Bez tej cechy nie jesteśmy w stanie przekazać komuś organizacji, powierzyć komuś wyższych ról w swojej grupie, rozwiązywać wspólnych problemów w środku ekipy. Współpraca - organizacja przestępcza działa jak firma. Jeśli chcemy, żeby się rozwijała, lider powinien umieć udowodnić swoim graczom, że rzetelne podejście do gry zapoczątkuje jej rozrost. Lider organizuje linię fabularną dla graczy, oferuje im miejsce do gry, wspólne tworzenie środowiska i pomoc w rozwoju postaci. Taka osoba w zamian za to jest w stanie zapewnić przywileje wiążące się z ukierunkowaniem postaci w sferę gangsterską. Gracz, który wyraził chęć dołączenia do projektu powinien mieć chęci brać sumienny udział w wydarzeniach organizacji, rozgrywkach RP i korzystać z sugestii oraz wskazówek zadanych przez lidera. W przypadku, kiedy gracz nie wykazuje chęci do gry w ramach grupy, nie wychodzi też z własną inicjatywą, nie bierze udziału w zapewnionej rozgrywce, a jego podejście do kooperacji zarówno na płaszczyźnie IC, jak i OOC jest jałowe - to oznaka, że gra niepoprawnie. Współpraca to nie tylko instrumenty gry, to również wymienianie się opiniami między liderem a graczami, wyciąganie wspólnych wniosków, podejmowanie wspólnych wyzwań oraz dbanie o renomę organizacji przestępczej. Zaangażowanie - branie udziału w życiu organizacji, to nie tylko uczestnictwo w grze. Dobry lider przygląda się też zaangażowaniu gracza OOC, jego zachowaniu oraz podejściu do tematyki poza grą. Wzajemne rozmowy na serwerach discord, edukowanie się w zakresie odgrywanego klimatu, motywacja innych członków organizacji (w tym lidera), propagowanie zachowań koleżeńskich w celu podniesienia morałów organizacji do dalszego podejmowania rozgrywki, wychodzenie z inicjatywami, tworzenie social-event, crime-event, pomoc w organizacji, wsparcie w tworzeniu tematów i spisów i działanie na dobro organizacji przestępczej to cechy, które działają tylko i wyłącznie na korzyść prowadzonej organizacji przestępczej. b) zadaniem lidera organizacji przestępczej jest skrupulatne niwelowanie zachowań toksycznych, unfair, zawistnych i przejawiających brak kultury. Toksyczność - świadomy lider musi blokować przejawy dziwnego, głupiego i mało śmiesznego zachowania, w którym panuje niepokój prowadzący do demoralizacji członków organizacji przestępczej. Niedopuszczalne jest również pobłażanie świadomego działania graczy na szkodę organizacji przestępczej i działania utrudniającego pracę z administracją, na skutek którego grupy zamykają się pod pretekstem "wewnętrznego rozpadu". Wiąże się to bezpośrednio z brakiem w szeregach organizacji podstawowych cech, takich jak harmonia, koleżeństwo, dyscyplina, współpraca i zaangażowanie. Unfair - zachowania nie fair, na które chorują organizacje przestępcze to wynik nieprzestrzegania kodeksu dobrze prowadzonej organizacji przestępczej i złej weryfikacji graczy. Do najczęstszych zachowań unfair dochodzi w momencie przejawów samowolki poszczególnych graczy, którzy stają się indywidualistami i próbują usilnie zdominować innych biorących udział w życiu organizacji przestępczej. Przykład - próba obalenia lidera niewynikająca z rozgrywki IC pod pretekstem niepoprawnego zarządzania organizacją, czy też bezpodstawne działanie na szkodę organizacji przestępczej drogą In Character, stosowane za pomocą współpracy z organami ścigania w celu zdominowania projektu na skutek nieporozumień OOC. Zawiść - najczęściej spotykane zjawisko u graczy i liderów, szczególnie widoczne na forum publicznym. Zawiść ma za cel próbę zaognienia konfliktu poprzez wyśmiewanie, podjudzanie, prowokowanie innego gracza czy organizacji przestępczej. Zawiść powoduje niepoprawne funkcjonowanie branży przestępczej, załamaniewspółpracy między liderami organizacji przestępczych i ekipą oraz ogólną niechęć do dalszej gry w prezentowanych warunkach. Brak kultury - patologiczny sposób porozumiewania się, bezpodstawne obrażanie i używanie przekleństw zniechęcające do dalszej współpracy na linii gracz - gracz i gracz - administrator. 2. Gracz organizacji przestępczej - uczestnik projektu stworzonego przez lidera organizacji przestępczej. Zadaniem gracza jest reprezentowanie organizacji w dobrym świetle OOC (najlepiej za pomocą poprawnej i konkretnej rozgrywki), dbanie o renomę organizacji przestępczej oraz zaangażowanie w projekt. Prócz tego gracza obowiązuje również zbiór zasad wypisanych powyżej - dyscyplina, koleżeństwo, chęć do współpracy i zaangażowanie oraz kategoryczny zakaz przejawiania toksyczności, zagrań unfair, zawiści i braku kultury. No i najważniejsza sprawa - gracz powinien czerpać ze swojej gry tylko i wyłącznie przyjemność. Pamiętajcie, że rozgrywka ma być dla was przede wszystkim odskocznią od rzeczywistości, która ma was rozluźnić i dać trochę radości. Jeżeli jest inaczej, warto przemyśleć zrobienie sobie krótkiej przerwy od rozgrywki oraz gry.
 2. 26 polubień
  * W niedziele bez konkretnej zapowiedzi na serwisy strimingowe wleciała nowa płyta DOD Bongo - Son of a Drip Do płyty kupionej w preorderze dorzucana jest figurka odwzorowująca dod bongo z klipu Mentally Ill (obiekt -4083 jakby ktos chcial sb w chacie pierdolnac nad łóżkiem młodego bongowskiego) 1. Big Bro (intro) Tekst 2. Drip Talk Tekst 3. Gum Tekst 4. Trapstar Tekst 5. Hellcat tekst 6. Practice Makes Perfect Tekst 7. Champagne Rose ft valerie boo Tekst 8. Ship It Tekst 9. Thats Tuff ft northface Tekst 10. Her Tekst 11. How Tekst 12. Bad Intentions ft Valerie Boo, Northface Tekst 13. Shine Tekst 14. Ghostface Killers ft Skum Tekst 15. Brothers ft Young Tyle Tekst TRACKLIST * Promocja
 3. 26 polubień
  Jeśli chociaż odwiedziłeś profil osoby na którą piszesz skargę, to zapewne zauważyłeś iż ta osoba jest nowym graczem. Wystarczyłoby zgłosić to do odpowiednich osób z ekipy (np. supporterzy), aniżeli pisać skargę na forum, bo ta osoba prawdopodobnie nadal oswaja się z serwisem. Jako bardziej doświadczeni gracze powinniście przekierować takie osoby do nas, jeśli zauważyliście, że coś jest nie tak waszym zdaniem. Ze swojej strony sprawdzę wszystkie informację, które podaliście w skardze oraz porozmawiam osobiście z tym graczem i ew. pomogę mu z oswojeniem się na naszym serwisie. Jeśli będzie potrzeba przekieruje któregoś z supporterów do pomocy dla tej osoby. Odrzucam.
 4. 17 polubień
  Czym jest organizacja przestępcza? Na samym początku warto zadać sobie pytanie - czym jest organizacja przestępcza w myśl rozgrywki na naszym serwerze? Jest to nie tylko grupa postaci borykających się z problematyką codziennego życia i ukierunkowanych w celu nielegalnego zarobku pieniędzy; starających się uniknąć prześladowania ze strony organów ścigania; próbujących przeżyć na ulicach Los Santos, przeżywających nieprzespane noce oraz strach przed śmiercią; mających do czynienia na co dzień z wszelkiego rodzaju narkotykami i bronią. Organizacja przestępcza to przede wszystkim grono graczy, którzy wspólnymi siłami tworzą pewne środowisko do gry szczególnie przystosowane do rozgrywki we własnym klimacie (takim, jaki wam odpowiada i takim, który podziela schemat rozgrywki każdego z grupy). Co za tym idzie - organizacja przestępcza to cech budowniczy. Składa się ona z lidera organizacji przestępczej i graczy, którzy wyrażają chęć uczestnictwa w projekcie lidera organizacji. 1. Lider organizacji przestępczej - osoba odpowiedzialna za tworzenie środowiska do gry w ramach własnego projektu fabularnego. Co za tym idzie, odpowiedzialna również za graczy biorących udział w tym projekcie, otwarta na sugestie i zalecenia ekipy oraz osoby z administracji odpowiedzialnej za organizacje przestępcze. Stanowisko lidera organizacji przestępczej powinno być pewnym bodźcem do pracy na dobro serwisu. Organizacja rozgrywki dla własnej grupy oraz dla całego serwisu może być świetnym narzędziem do promocji serwera. Dobry lider organizacji przestępczej powinien umieć rozwiązywać konflikty wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji bez interwencji ekipy serwera. Lider to samozwańczy Gamemaster dla swojej organizacji przestępczej. Jego zadaniem jest utrzymywanie linii fabularnej tworzonej organizacji. W tym celu lider ma prawo wcielać się lub tworzyć postacie powiązane z projektem, których cel to urozmaicenie środowiska gry. Przykładowym zabiegiem stosowanym przez kreatywnego lidera może być stworzenie dodatkowej postaci (epizodycznej) w celu gry ze swoimi graczami w momencie, w którym jego główna postać na skutek odgrywanej fabuły nie może brać udziału w rozgrywce (ciężkie obrażenia postaci, wyjazd postaci w celach biznesowych i inne). Dzięki takiemu zabiegowi lider posiada szerszy obraz na rozgrywkę swoich graczy. a) dobry i kreatywny lider organizacji przestępczej powinien cechować się wysoko rozwiniętą umiejętnością edukowania swoich graczy w zakresie podstawowych wartości, dyscypliny, koleżeństwa, chęci do współpracy i zaangażowania w rozgrywkę. Dyscyplina - cecha najważniejsza, bez której poprawne działanie organizacji przestępczej jest niemożliwe. Dyscyplina to sumienne i rzetelne podchodzenie do rozgrywki przez gracza. Poprawne podejście do gry nie musi wiązać się z codzienną rozgrywką, o ile gracz wie, jak prawidłowo podejść do sesji Role Play oferowaną przez organizację przestępczą. Według mojego rozumowania poprawnie rozwiniętą dyscyplinę gracza charakteryzuje styl gry opierający się na bezproblemowej rozgrywce z każdym graczem uczestniczącym w projekcie i poza nim; tworzeniu nowych wątków, które angażują inne postacie do brania w nich udziału, graniu zgodnie z linią fabularną narzuconą przez lidera i skrupulatnym przestrzeganiu zasad rozgrywki ustalonych przez niego oraz ekipę serwera. Ciekawą sugestią dotyczącą dyscypliny gry, do której warto zachęcać graczy swojej organizacji jest dokumentowanie rozgrywki za pomocą screenshotów. Te proste, chociaż potężne narzędzie ma kilka dużych zalet - przede wszystkim umożliwia liderowi, uczestnikom projektu oraz graczom serwera na wgląd aktualnej sytuacji postaci, a co za tym idzie - całej organizacji; pozwala być na bieżąco z wątkiem IC rozwijanym przez postać i organizację. Koleżeństwo - bez poprawnej, dobrej i miłej atmosfery nikt nie jest w stanie zbudować dobrze prosperującej organizacji przestępczej. Gracze biorący udział w projekcie powinni okazywać szacunek innym osobom i przejawiać zjawiska koleżeńskie, które pomagają w integracji, na skutek której powstaje bardzo ważna cecha - ufność. Zaufanie to najpotężniejsza rzecz, którą możemy dysponować na tym serwerze. Zaufanie rozwiązuje wszystkie możliwe problemy, wynikające na skutek źle rozegranej gry lub źle podjętych decyzji OOC. Bez tej cechy nie jesteśmy w stanie przekazać komuś organizacji, powierzyć komuś wyższych ról w swojej grupie, rozwiązywać wspólnych problemów w środku ekipy. Współpraca - organizacja przestępcza działa jak firma. Jeśli chcemy, żeby się rozwijała, lider powinien umieć udowodnić swoim graczom, że rzetelne podejście do gry zapoczątkuje jej rozrost. Lider organizuje linię fabularną dla graczy, oferuje im miejsce do gry, wspólne tworzenie środowiska i pomoc w rozwoju postaci. Taka osoba w zamian za to jest w stanie zapewnić przywileje wiążące się z ukierunkowaniem postaci w sferę gangsterską. Gracz, który wyraził chęć dołączenia do projektu powinien mieć chęci brać sumienny udział w wydarzeniach organizacji, rozgrywkach RP i korzystać z sugestii oraz wskazówek zadanych przez lidera. W przypadku, kiedy gracz nie wykazuje chęci do gry w ramach grupy, nie wychodzi też z własną inicjatywą, nie bierze udziału w zapewnionej rozgrywce, a jego podejście do kooperacji zarówno na płaszczyźnie IC, jak i OOC jest jałowe - to oznaka, że gra niepoprawnie. Współpraca to nie tylko instrumenty gry, to również wymienianie się opiniami między liderem a graczami, wyciąganie wspólnych wniosków, podejmowanie wspólnych wyzwań oraz dbanie o renomę organizacji przestępczej. Zaangażowanie - branie udziału w życiu organizacji, to nie tylko uczestnictwo w grze. Dobry lider przygląda się też zaangażowaniu gracza OOC, jego zachowaniu oraz podejściu do tematyki poza grą. Wzajemne rozmowy na serwerach discord, edukowanie się w zakresie odgrywanego klimatu, motywacja innych członków organizacji (w tym lidera), propagowanie zachowań koleżeńskich w celu podniesienia morałów organizacji do dalszego podejmowania rozgrywki, wychodzenie z inicjatywami, tworzenie social-event, crime-event, pomoc w organizacji, wsparcie w tworzeniu tematów i spisów i działanie na dobro organizacji przestępczej to cechy, które działają tylko i wyłącznie na korzyść prowadzonej organizacji przestępczej. b) zadaniem lidera organizacji przestępczej jest skrupulatne niwelowanie zachowań toksycznych, unfair, zawistnych i przejawiających brak kultury. Toksyczność - świadomy lider musi blokować przejawy dziwnego, głupiego i mało śmiesznego zachowania, w którym panuje niepokój prowadzący do demoralizacji członków organizacji przestępczej. Niedopuszczalne jest również pobłażanie świadomego działania graczy na szkodę organizacji przestępczej i działania utrudniającego pracę z administracją, na skutek którego grupy zamykają się pod pretekstem "wewnętrznego rozpadu". Wiąże się to bezpośrednio z brakiem w szeregach organizacji podstawowych cech, takich jak harmonia, koleżeństwo, dyscyplina, współpraca i zaangażowanie. Unfair - zachowania nie fair, na które chorują organizacje przestępcze to wynik nieprzestrzegania kodeksu dobrze prowadzonej organizacji przestępczej i złej weryfikacji graczy. Do najczęstszych zachowań unfair dochodzi w momencie przejawów samowolki poszczególnych graczy, którzy stają się indywidualistami i próbują usilnie zdominować innych biorących udział w życiu organizacji przestępczej. Przykład - próba obalenia lidera niewynikająca z rozgrywki IC pod pretekstem niepoprawnego zarządzania organizacją, czy też bezpodstawne działanie na szkodę organizacji przestępczej drogą In Character, stosowane za pomocą współpracy z organami ścigania w celu zdominowania projektu na skutek nieporozumień OOC. Zawiść - najczęściej spotykane zjawisko u graczy i liderów, szczególnie widoczne na forum publicznym. Zawiść ma za cel próbę zaognienia konfliktu poprzez wyśmiewanie, podjudzanie, prowokowanie innego gracza czy organizacji przestępczej. Zawiść powoduje niepoprawne funkcjonowanie branży przestępczej, załamaniewspółpracy między liderami organizacji przestępczych i ekipą oraz ogólną niechęć do dalszej gry w prezentowanych warunkach. Brak kultury - patologiczny sposób porozumiewania się, bezpodstawne obrażanie i używanie przekleństw zniechęcające do dalszej współpracy na linii gracz - gracz i gracz - administrator. 2. Gracz organizacji przestępczej - uczestnik projektu stworzonego przez lidera organizacji przestępczej. Zadaniem gracza jest reprezentowanie organizacji w dobrym świetle OOC (najlepiej za pomocą poprawnej i konkretnej rozgrywki), dbanie o renomę organizacji przestępczej oraz zaangażowanie w projekt. Prócz tego gracza obowiązuje również zbiór zasad wypisanych powyżej - dyscyplina, koleżeństwo, chęć do współpracy i zaangażowanie oraz kategoryczny zakaz przejawiania toksyczności, zagrań unfair, zawiści i braku kultury. No i najważniejsza sprawa - gracz powinien czerpać ze swojej gry tylko i wyłącznie przyjemność. Pamiętajcie, że rozgrywka ma być dla was przede wszystkim odskocznią od rzeczywistości, która ma was rozluźnić i dać trochę radości. Jeżeli jest inaczej, warto przemyśleć zrobienie sobie krótkiej przerwy od rozgrywki oraz gry.
 5. 15 polubień
 6. 15 polubień
 7. 14 polubień
 8. 12 polubień
  Cześć, krótka informacja dla wszystkich zainteresowanych tym sektorem. W dniu dzisiejszym znosimy jednorazową opłatę za licencję dystrybucyjną dla nowych wytwórni muzycznych na czas nieokreślony. Oznacza to, iż w dniu dzisiejszym możesz założyć swoją własną wytwórnie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z kupnem licencji. Jeśli masz pomysł, chęci oraz prowadzisz regularną rozgrywkę zapraszamy do złożenia odpowiedniej aplikacji w dziale Przedsiębiorstw w branży. Przypomnienie: W sektorze poza narracją fabularną cały czas prowadzony jest temat Paparazzi do którego zdjęcia wykonuje ja, czy niektórzy gracze z naszego sektora. Pamiętajcie, iż za ciekawe, fajne zdjęcia związane z celebrytami, czy też osobami raczkującymi w branży rozrywkowej zostaniecie przeze mnie sowicie wynagrodzeni.
 9. 11 polubień
  (niskiej jakości zdjęcie przedstawiające Jarad Jenkins w crackhouse na Liverpool, dzierżącego w dłoni AK-47)
 10. 11 polubień
 11. 11 polubień
 12. 10 polubień
 13. 10 polubień
 14. 9 polubień
 15. 9 polubień
 16. 9 polubień
 17. 9 polubień
 18. 8 polubień
 19. 8 polubień
 20. 8 polubień
  Ukrywam całą dyskusję, następnym razem polecą moderacje. Nie wypowiadajcie się w skardze jeżeli nie jesteście z nią związani, a jeżeli już macie coś do dodania to popierajcie to dowodami i piszcie w normalny sposób, nikogo nie atakując czy prowokując.
 21. 8 polubień
 22. 8 polubień
 23. 7 polubień
  * Jest coraz mniej widywana w miejscach publicznych. Jej styl ubierania również uległ zmianie, nosi o trzy rozmiary za duże bluzy i dresy. Pojawiło się przy tym mnóstwo spekulacji.
 24. 7 polubień
 25. 7 polubień
 26. 6 polubień
 27. 6 polubień
  Nick oskarżającego: michal Nick oskarżonego: luna13 Powód napisania skargi: Gosc gra w gangu, jest raperem, zapierdala na zmywaku w macadami/crocs bar i grzebie w furach, a po godzinach pcha narkole i bron na sc. Dowody rzeczowe:
 28. 6 polubień
  * northface na swojej relacji palił flowie kush i słuchał thats tuff, jeden z fanow ujął śmieszny moment i wstawił go pod jego ostatnim zdjęciem na IG
 29. 6 polubień
 30. 6 polubień
 31. 6 polubień
 32. 6 polubień
 33. 5 polubień
 34. 5 polubień
 35. 5 polubień
 36. 4 polubienia
  Jimmy Nunn (ur. 4 stycznia 1999r w Liberty City) - amerykański koszykarz grający na pozycji środkowego, obecnie zawodnik Los Santos Shrimps(click). Na początku 2020 roku zawodnik poinformował na swoich socialmediach o podpisaniu oficjalnego kontraktu z jedną z drużyn dywizji pacyficznej z Los Santos Shrimps. Jimmy to dzieciak który urodził się i wychował w Libery City a zamiłowanie do koszykówki i miłość do tego sportu który pokazał mu jego tata gdy Nunn miał siedem lat, przyszła do niego przez pójście na mecz LOB razem ze swoim ojcem na mecz jego ulubionej drużyny koszykarskiej Liberty Kings City. Nunn uczęszczał do Laney High School Wilmington w stanie Illinois gdzie rozpoczął swoją karierę od rozgrywek w szkolnej drużynie, gdzie nigdy nie łapał się do pierwszej piątki, przez co młody koszykarz trenował z dnia na dzień coraz ciężej by przebić się do pierwszego składu ale trener nigdy nie dawał mu wystarczająco czasu na parkiecie by mógł się pokazać z jak najlepszej strony przez co młodemu koszykarzowi ciężko było złapać jakiekolwiek doświadczenie na parkiecie. Jimmy z czasem robił coraz większy progres i krok po kroku stawał się coraz lepszą wersją siebie co zauważał trener i dawał mu coraz więcej minut na boisku aż w końcu po dłuższym czasie wywalczył sobie pewne miejsce w składzie. W 2019 roku poprzez swoją determinacje w sporcie który uprawia w końcu udało mu się przystąpić do draftu w którym został wybrany z numerem 3, przez drużyne Los Santos Dribblers. Początki w tej drużynie nie sprzyjały młodemu zawodnikowi ponieważ często łapał jakieś mikrourazy a po wyjeździe na jeden z turniejów złapał dość poważną kontuzje która skreśliła go z gry na co najmniej na sześć miesięcy. Jimmy w trakcie leczenia kontuzji stawiał sobie z dnia na dzień coraz większą poprzeczkę w ćwiczeniach fizycznych by wrócić w jak najlepszej postaci siebie na parkiet i zaprezentować się się jak najlepiej przed kibicami którzy nie mieli za dużej okazji widzieć go w akcji na boisku. W ostatnim miesiącu kontuzji, zawodnik dostał dość prostą wiadomość od trenera Dribblersów, że w najbliższym czasie zostanie sprzedany do innego zespołu. Zawodnik długo nie musiał wyczekiwać na transfer do innego zespołu, ponieważ już po dwóch tygodniach zgłosił się po niego klub z tego samego miasta a dokładnie zespół Los Santos Shrimps, który zaproponował zawodnikowi bardzo korzystne warunki pieniężne jak i szansę na lepszy rozwój samego siebie, sam Jimmy długo nie zwlekał i od razu podpisał kontrakt, stając się oficjalnie zawodnikiem Los Santos Shrimps. 4 stycznia 2020roku a dokładnie w swoje urodziny, Jimmy Nunn został oficjalnie zawodnikiem Los Santos Shrimps. - Memorial Day - JIMMY NUNN INTERVIEW - Los Santos Shrimps 118:106 Los Santos Dribblers (MVP - Jimmy Nunn) - Ambasador Sprunk ([30/06] Sprunk Zero Kalorii - LS SHRIMPS Jimmy Nunn!) - [STARS WITH SCARS] WYDANIE No.2 (W ŚRODKU OBSZERNY WYWIAD Z JIMMYM NUNNEM I JAHSEHEM WRIGHTEM.) - Copacabana Charity Festival 2020 #1 (Organizator) COOPERATION; VITA GYM VANGELICO INVESTMENTS; COPACABANA INSTAGRAM KONTO BANKOWE: 327621000
 37. 4 polubienia
 38. 4 polubienia
 39. 4 polubienia
 40. 4 polubienia
 41. 4 polubienia
 42. 3 polubienia
  Elijah Bourque (ur. 18.01.1999r w San Fierro) - brat bliźniak amerykańskiej modelki i influencerki Ivy Bourque, projektant mody i pasjonat sztuki. Zupełna zakała rodziny Bourque, zawsze odpychany na drugi tor przez matkę, Jelane Bourque, stał w cieniu swojej siostry. Jako dziecko zaczął interesować się sztuką, krótko po tym, zaczął tworzyć własne stroje, a z czasem spodobało mu się ich projektowanie. Od tamtej pory z pomocą siostry dążył do spełnienia marzeń. Od zawsze budował swoje sukcesy na nazwisku, krył się nim i wykorzystywał je jak tylko mógł. Elijah jest pracoholikiem, ciągnie go do wszelkich używek poprawiających skupienie i kreatywność. Social media chłopaka codziennie wypełnione są przeróżnymi postami, często związane bezpośrednio z jego zainteresowaniem. Od kilku dni mieszka w Los Santos, został tu sprawdzony przez swoją siostrę, której pomóc ma w prowadzeniu jej firmy kosmetycznej - Bourkhan. Przedtem mieszkał w San Fierro gdzie pokazywał swoje projekty na niszowych konkursach i pokazach mody. Projektant skupia się na współpracy z celebrytami, ma na ich punkcie obsesję. Szybko znajduje wspólny język z rozmówcami, jest duszą towarzystwa. Elijah od czasu przyjazdu, pnie się w górę na sam szczyt z pomocą siostry. Przez te kilka dni zdążył poznać wiele ciekawych osobistości, zapoznał się przede wszystkim z jego największą swoja idolką i guru - Shanice Bae, od której dostał propozycję stworzenia wspólnej kolekcji. Poza tym dostał propozycję zapoznania się z właścicielami domu mody Chavez - Giną Antonelli i Crawford'em Whitford'em. Często widywany jest w okolicach willi DOD, gdzie prawdopodobnie pomieszkuje, sam kręci się w ich towarzystwie u boku z siostrą. Projektant pojawia się często w barze Copacabana, tam też poznał Fehu Skarsgard. Poza nowo poznanymi osobami projektant dostał też propozycję od TKC Company i Crocs Baru wzięcia udziału jako artysta w evencie Art Night. Elijah pnie się w górę i nie zamierza przystopować ani na krok. Materiały, wzmianki: - [SAN] Bourkhan - marka, która odmieni rynek kosmetyczny? - Post na instagramie siostry, Ivy Bourque - Paparazzi vol. 1 Powiązania: - Bourkhan - Ivy Bourque - Jelana Bourque - Shanice Bae - Makalia Khan - Chavez
 43. 3 polubienia
  Aktualne policyjne fury, kompatybilne z ivf. Polecam wgrać sobie dla lepszej gumy i pięknych screenshotów. credits: Krystofer, Matty, Element POBIERZ
 44. 3 polubienia
  ((kto i kiedy miałby przekazać te karte sd departamentowi skoro fura została skradziona, bo czegos tu chyba nie rozumiem?))
 45. 3 polubienia
 46. 3 polubienia
 47. 3 polubienia
 48. 3 polubienia
  Główny administrator Balon Jarek (kontrola forum, TeamSpeak, panele) Sparrow (nadzór gamemasterów) Akro (Community Manager, wsparcie techniczne) seler (kontrola forum i serwera pod kątem technicznym, programowanie skryptu gry) Gamemaster Bosmer (organizacje przestępcze, więzienie) Magicznyv (branża rozrywkowa, strefa cywilna) Raltez (organizacje publiczne, porządkowe, informacje fabularne) Kenni (organizacje prywatne, projekty fabularne, strefa cywilna) Filosinsky (branża rozrywkowa) largosinho (projekty fabularne) slippery (organizacje przestępcze, projekty fabularne) Moderator serwera ajax (programowanie skryptu gry) Simeroo (filtry) winzipior (organizacja WOŚP) Blast (Organizacje prywatne, pojazdy unikalne) Hippo TheLordZibi Krelq (projekty fabularne, serwis aukcyjny) RuDi Support flowa Spajkz (tuning) freq619 Dajdus SStug pukawa (organizacje prywatne) bbbb michigan Twórca bbbb michigan Moderator forum v3rso wtajemniczony Oll Grafik Blast Krelq
 49. 2 polubienia
 50. 2 polubienia
 • Biuletyn

  Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi naszymi nowościami i informacjami?
  Zapisz się
×
×
 • Dodaj nową pozycję...