(Wizualizacja nowego centrum w programie 3D)   Dnia 15.03.2020 w stanie San Andreas, władze podjęły pozytywną decyzję dot. ustawy 'Modernizacja miasta Los Santos'. Ustawa przewiduje przeznaczenie $1.500.000 na przeprowadzenie prac modernistycznych, które mają na celu przybliżyć Los Santos, do dzisiejszych standardów innych metropolii stanu San Andreas. Pieniądze zostaną przeznaczone na zbudowanie nowego centrum miasta Los Stantos, hotelu STAR oraz kilku mniej kluczowych miejsc. Prace n