Na podstawie rozmów z graczami i naszych odczuć, przeprowadziliśmy dyskusję na temat systemu Brutally Wounded (BW), która weszła w życie przy aktualizacji Karminowy Kazuar. Zmiany w systemie które wprowadzamy, mają na celu lekkie złagodzenie go i dostosowanie do realiów panujących na serwisie. Jak to działa? Postać, której liczba punktów życia spadnie poniżej 0 np. po przez postrzelenie/pobicie/potrącenie pojazdem otrzyma stan pierwszy BW (BW-1). Co to oznacza i jak to interpretować?