>

Skocz do zawartości

Osoby, które posiadają komponenty tuningowe w swoich pojazdach niech napiszą pw do Montgomery z tytułem [TUNING] Nick IC. W wiadomości podać UID pojazdu oraz UID komponentu wraz z jego nazwą. Spis będzie prowadzony do 13.03.2020. Nowy sposób zdobycia tuningu na serwerze tutaj.


Ogłoszenie: Regulamin Los Santos RolePlay.net


Napisane przez Sim00n


 • Admin Emeritus 2012 - 2019

 • Zasłużony
 • Discord:@Szymon#2137

Regulamin Los Santos Role Play.net

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszym regulaminem, ponieważ jego nieznajomość nie zwalnia z jego przestrzegania.


Kwestie ogólne
 • Niniejszy regulamin jest aktualnie obowiązującym spisem zasad panujących na serwerze i forum Los Santos Role Play.net.
 • Właścicielami serwera jest jego główna administracja, tj. Adam Hakuba (Sparrow), Jarosław Dawidowicz (Jarek), Mateusz Sobiecki (blint) i Grzegorz Garbacz (Sproket).
 • Wszystko, co zostało stworzone na serwerze Los Santos Role Play.net i na jego forum, jest własnością administracji i nie może zostać wykorzystane bez jej zgody.
 • Regulamin jest jedynie zbiorem zasad, który pozwala określić rodzaj i wymiar kary za konkretne przewinienie - nie określa on jej z góry.
 • W skład ekipy, zarządzającej serwerem, wchodzą: główni administratorzy, moderatorzy serwera, gamemasterzy, supporterzy oraz moderatorzy forum. Pieczę nad całą ekipą sprawują główni administratorzy.
 • Zakup punktów GameScore, za które można odblokować dodatkowe przywileje w grze to dobrowolna dotacja na rzecz serwera. Nie podlega ona zwrotowi. Punktów nie można również sprzedawać - jest to karane banicją.
 • Każdy użytkownik ma prawo do odwołania się od decyzji członka ekipy, chyba że taka możliwość została wyłączona poprzez zablokowanie konta globalnego.
 • Na serwerze oraz forum zabrania się publikacji danych osobowych użytkowników bez ich zgody. To samo tyczy się komunikatorów internetowych, na których dyskusja prowadzona jest nt. serwera Los Santos Role Play.net.
Konta
 • Każdy użytkownik zobowiązany jest do posiadania jednego konta globalnego. W uzasadnionych przypadkach istnieją odstępstwa od tej reguły, na ogół jednak multikonta karane są stałą banicją.
 • Sprzedaż, wymiana, współdzielenie czy oddanie konta jest zabronione i karane banicją.
 • Włamanie na konto globalne jest niemożliwe, jeżeli użytkownik nie podał nigdzie swojego hasła. Tym samym, ekipa nie odpowiada za włamania na konta.
 • Banicja konta na forum nie jest równoznaczna z banicją konta w grze.
 • Przerzucanie jakichkolwiek dóbr materialnych w dowolny sposób będzie surowo karane.
 • Jakiekolwiek wykorzystywanie błędów w skrypcie w celu osiągnięcia korzyści karane będzie banicją bez możliwości apelacji.
Postacie
 • Konta blokowane z powodu śmierci postaci (character kill) niezależnie od sytuacji nie będą odblokowywane.
 • Spisanie testamentu jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą gamemastera. W tym celu należy zrobić screeny z akcji spisywania testamentu i wstawić je do zgłoszenia (ticketu). Można to zrobić w momencie, gdy życie naszej postaci nie jest bezpośrednio zagrożone.
 • Przekazywanie majątku na swoją postać jest surowo zabronione.
 • Ekipa serwera nie blokuje postaci, jeżeli ich właściciel nie złamał regulaminu. Tym samym, użytkownik nie może odegrać śmierci swojej postaci, nie mogąc jej samodzielnie zablokować.
 • Powiązania między swoimi postaciami są zabronione.
Rozgrywka - kwestie ogólne
 • Używanie cheatów, modyfikacji, wspomagaczy itd. jest karane permanentną banicją.
 • Oszustwa OOC mające wpływ na rozgrywkę IC będą przez ekipę karane - najczęściej banicjami kont.
 • Każde złamanie regulaminu powinno być zgłoszone. Zatajanie tego faktu może zakończyć się karą dla osoby ukrywającej przewinienia danych graczy.
 • Obraza użytkownika lub członka ekipy jest niedozwolona i może zakończyć się nawet banicją.
 • Handel komponentami tuningowymi (prócz felg) odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą osób zajmujących się tuningiem.
 • Podczas trwania akcji IC zabronione jest wychodzenie z serwera. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, należy uzyskać zgodę członków akcji bądź członka ekipy.
 • Celowe opóźnienia akcji czy częste, nieuzasadnione AFK, będzie karane.
 • Akcje stricte przestępcze (napady, porwania, morderstwa itd.) mogą organizować wyłącznie osoby posiadające grupę przestępczą.
 • Nie można napadać na postacie, które nie przegrały jeszcze pięciu godzin.
 • W przypadku zaistnienia kwestii spornej w rozgrywce, gracze zobowiązani są wezwać członka ekipy lub złożyć skargę.
 • Niedopuszczalne jest pisanie nieprawdy w komendach opisujących, takich jak /me i /do.
 • Zabronione jest dodawanie osób do grup w sposób OOC. Wyjątkiem od tej sytuacji może być budowa obiektów.
Rozgrywka - kwestie złożone
 • Akcje FCK/FCJ itd. mogą być organizowane tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody od gamemastera - w grze lub poprzez ticket.
 • Podczas akcji porwania, napadu itd. gracz jest zobowiązany oddać wszystkie przedmioty jakie posiada przy sobie, a także gotówkę, jaką ma przy sobie. Wyjątek stanowią przedmioty tworzone specjalnie pod konkretną postać (chyba że napadający mają zgodę na kradzież takiego przedmiotu).
 • Przedmioty w ekwipunku są objęte wszelkimi możliwymi scenariuszami rozgrywki, w myśl zasady - masz w ekwipunku, masz przy sobie.
 • Widoczna broń u postaci nie może być odgrywana jako broń schowana za paskiem, w kaburze itd.
 • Służby porządkowe i publiczne mają prawo do powergamingu polegającego na przymusowym kontakcie fizycznym z innym graczem, np. doprowadzenie więźnia do aresztu bądź zakucie go w kajdanki, kiedy jest unieruchomiony.
 • Atak na funkcjonariusza służby porządkowej może zakończyć się śmiercią postaci atakującej. W sytuacjach szczególnych CK może dostać również funkcjonariusz.
 • Nie posiadając zgody na CK nie można odgrywać akcji kończącej się potencjalną śmiercią lub trwałym kalectwem postaci.
 • Domy nieaktywnych postaci zostają usunięte po 30 dniach, a pojazdy przesunięte na parking Mullholand.
 • Zgodę na akcję gwałtu muszą wyrazić obie strony.
Dodatkowe kwestie regulują również ogłoszenia związane z rozgrywką, które każdy użytkownik jest zobowiązany znać.

Ekipa Los Santos Role Play.net
Zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody głównej administracji LS-RP.net